تحویل رایگان

بسته بندی رایگان ایجی پک برای سفارشات بیشتر از سقف تعیین شده در قوانین سایت، در واقع روشی جهت قدردانی از شما است چون با تجمیع سفارشات خود، در مرحله‌ی بسته بندی سفارشات، کمک شایان توجهی در کمتر ایجاد شدن آلودگی های زیست محیطی حاصل از حمل و نقل های متعدد و زباله های متاثر از بسته بندی سفارشات می کنید.

تجمیع کردن سفارشات در یک مرحله منافع زیر را برای شما دارد:استفاده از پروموشن هایی که برای سفارش های حجم بالا فعال می شوند.صرف زمان کمتر برای ثبت مراحل سفارش گذاریکمک به کاهش آلودگی محیط زیستپرداخت هزینه های کمتر و صرفه جویی در هزینه ی ارسال سفارش ها