دستگاه تسمه کش نیمه اتوماتیک - زوتین-جانسون-ورتکس قطعات مربوط به تسمه سفت کن – المان‌های شوت (فید) و پس کشیدن تسمه و بالانسر