دستگاه تسمه کش نیمه اتوماتیک - زوتین-جانسون-ورتکس قطعات مربوط به تابلو برق - ترانس مدار تغذیه - برد الکترونیک